Propeller

4 Aralık 2010 Cumartesi

AKTÜERYA Nedir, Finans'ta aktüeryanın yeri

Aktüerya

Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.

Aktüer, sahip olduğu teknik bilgileri üst yönetime aktaran sosyal bir matematikçidir. Aslında aktüer olmak bir düşünce yapısı kazanımı ile gerçekleşmektedir. Bu perspektifte de aktüerler için bir çalışma alanı tanımlayarak bir kısıtlamaya gitmek yersiz ve anlamsız olmaktadır. Temel düşünce yapısının doğru yerleşmiş olması ön koşulu ile sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzerleri aktüerler için bir rol sahnesi olabilmektedir.

Ülkemizde Aktüerya bölümü Lisans düzeyinde ilk olarak Marmara Üniversitesi'nde verilmeye başlanmış daha sonra Aktüerya Bilimleri bölümü de Hacettepe Üniversitesi'nde kurulmuştur.

Türkiye'de Aktüerlik
2008 yılında yayınlanan Aktüerler Yönetmeliğine göre; Aktüer olabilmek icin Sınav Kurulunun açtığı sınavlarda başarı göstermek gerekmektedir.

Aktüerlik Sınavı 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama temel aşamadır ve ilk aşamayı geçemeyenler ikinci ve üçüncü aşamalardaki sınavlara girmeye hak kazanamaz. İlk aşama sınavları Sigortacılık ve Ekonomi, Matematik, Olasılık ve Finans Matematiği'dir. Daha detaylı bilgi http://www.tsev.org.tr/ adresinden edinilebilir. Türkiye'de mevcut aktüerlerin sayısı yalnızca 120 kişi civarındadır.

Ülkemizde “Aktüerler Derneği”, 1951 yılında Türkiye Aktüerler Cemiyeti adı altında 12 aktüerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur ve 91 üyesi ile birlikte mesleğin gelişimi ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Web Sitesi: http://www.aktuerlerdernegi.org/

Aktüerya'nın Çeşitli Tanımları

Aktüerya, hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte 1792 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış olan, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bir bilim dalı.

Belirsizliğin finansal sonuçlarını yöneten, Risk analizi, ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine çalışan, Risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözen, Şirketler tarafından alınan riskleri minimize etmek için doğru strateji belirlenmesine yardımcı olan, uzmanlık dalıdır.
Gelecekteki riskleri belirleyerek fiyatları tespit eden ve yatırım stratejilerini oluşturan aktüerler, yatırım karlılıklarını artırıp istihdam imkânları yaratarak çalıştıkları ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sağlarlar.

Aktüerya'nın Çalışma Alanı

Aktüerler, finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen profesyonellerdir. Aktüer yalnızca bugünü değil geleceği de düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik yansıtmalar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur. Aktüerler; sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzeri kurumlarda çalışabilirler. İçerisinde risk kavramının yer aldığı her alanda aktüerler hizmet vermektedirler: Sigorta sektörü (hayat, sağlık, mal ve kaza sigortaları) Emeklilik planlarının yönetilmesi, Bankacılık, denetim şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar, Sigortacılık ve finansal kuruluşlardan sorumlu denetim yetkisine sahip kamu otoriteleri, Özellikle ABD’de bilgisayar, veri metodlama, danışmanlık, sağlık hizmetleri vb.


2010 Yılının En İyi 10 Mesleği
Career Cast
1.Actuary
2.Software Engineer
3.Computer Systems Analyst
4.Biologist
5.Historian

Jobs Rated Almanac
1.Web Site Manager
2.Actuary
3.Computer Systems Analyst
4.Software Engineer
5.Mathematician

Aktüerlerin Kullandığı Mortalite TablosuMARMARA ÜNİVERSİTESİ
AKTÜERYA Bölümü Ders Listesi

1. YARIYIL
Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Hukukun Temel Kavramları
İktisada Giriş I
İngilizce I
İşletmeye Giriş
Matematik I
Muhasebe I
Türk Dili I2. YARIYIL
Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Borçlar Hukuku
İktisada Giriş II
İngilizce II
Matematik II
Muhasebe II
Türk Dili II
Yönetim ve Organizasyon3. YARIYIL
Ders Adı
Finansal Yönetim I
İstatistik I
Matematik III
Mikro Ekonomi
Temel Sigortacılık I
Ticaret Hukuku I4. YARIYIL
Ders Adı
Ekonomik Sistemler
Finansal Tablolar ve Analizi
Finansal Yönetim II
İstatistik II
Makro Ekonomi
Matematik IV
Temel Sigortacılık II
Ticaret Hukuku II


5. YARIYIL
Ders Adı
Aktüerya Matematiği I
Demografi ve Hayat Tabloları
Ekonometri I
Finans Matematiği
Finansal Yatırım ve Risk Yönetimi I
Mesleki İngilizce I
Olasılık Teorisi I
Sigorta Hukuku
Sigorta Muhasebesi I


6. YARIYIL
Ders Adı
Aktüerya Matematiği II
Araştırma Yöntemleri
Ekonometri II
Finansal Yatırım ve Risk Yönetimi II
Mesleki İngilizce II
Olasılık Teorisi II
Para Teorisi ve Politikası
Reasürans Teknikleri
Sağlık Sigortaları
Sigorta Muhasebesi II


7. YARIYIL
Ders Adı
Güncel Finansal Sorunlar I
Hasar Uygulamaları
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme I
Sigorta Branşlarında Aktüeryal Hesaplamalar I
Sorumluluk Sigortaları
Sosyal Güvenlik Sistemleri
Türkiye Ekonomisi


8. YARIYIL
Ders Adı
Emeklilik Matematiği
Güncel Finansal Sorunlar II
Nakliyat ve Lojistik Sigortaları
Portföy Yönetimi
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme II
Sigorta Branşlarında Aktüeryal Hesaplamalar II
Sigorta Pazarlaması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder