Propeller

20 Aralık 2010 Pazartesi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Mezunları

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Mezunları,

Enstitü, 23 yılık eğitim deneyimiyle Bankacılık Sermaye Piyasası ve Borsa Sigortacılık olmak üzere üç bölümde yüksek lisans ve Bankacılık bölümünde doktora eğitimi vermektedir.


Yüksek Lisans için öğrenim süresi 2+1 (2 yıl eğitim 1 yıl uzatma süresi),
Doktora programı için 4+2 (4 yıl eğitim 2 yıl uzatma süresi) yıldır.

Öğrenci  alımı  Güz  ve  Bahar  Döneminde  yapılmaktadır.  Tezli  ve  tezsiz  yüksek  lisans  programları  ile doktora programına alınan öğrenci sayıları şöyledir;


 • Bankacılık, Sermaye Piyasası ve Borsa ve Sigortacılık tezli yüksek lisans programlarında her bölüm için 15’şer öğrenci,
 • Bankacılık, Sermaye Piyasası ve Borsa ve Sigortacılık tezsiz yüksek lisans programlarında her bölüm için 40’ar öğrenci,
 • Bankacılık Doktora Programında 10 öğrenci olarak belirlenmiştir.

    2010-2011 BAHAR dönemi Tezsiz Yüksek Lisans programları için önümüzdeki ay 10-21 Ocak tarihlerinde başvurular kabul edilecektir.   Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi almış Finans dünyasının üst düzey yöneticilerinden bazıları;
  Yusuf SATOĞLU
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü
 1968 doğumlu Satoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamuyönetimi bölümünden mezun oldu. İstanbul’a taşınan ailesinin şirketinde çalışma hayatına başlayan Satoğlu, bir yandan da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Uluslararası Bankacılık bölümünde yüksek lisans yaptı. Yusuf Satoğlu’nun yüksek lisans tezi “Şirketlerde Birleşme ve Satınalma’ üzerine hazırlanmıştı. Daha sonra aynı enstitüde doktora çalışmasına başlayan Satoğlu, programı tamamlama şansı bulamadı.Cansel Turgut YAZICI
Eve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü
19 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Cansel Yazıcı, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde aldı. Yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasaları ve Borsa bölümünde aldı.

Ahmet YARIZ
Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi
1966 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Halen aynı üniversitede doktora programına devam etmektedir.
Mehmet Metin Oğuz
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı
04.04.1959, Çanakkale. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik-Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Bölümünde yapmıştır.

Dr. Şahap Kavcıoğlu
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı
1967 yılında Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 1993 yılında Yüksek Lisansını, 2003'te de Doktorasını tamamladı.
Dr. M. İbrahim Turhan
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde 1987 yılında birincilikle tamamladı ve aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü birincilikle kazandı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık yüksek lisansını “Kamu Kesimi Açıklarının Makroekonomik Sonuçları ve Türkiye’de Bankacılık Kesimi Üzerinde Etkileri” konulu tez ile, Bankacılık doktorasını da “Finansal Krizler ve Reel Sektör Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” konulu tez ile tamamlayan Turhan, bu dönemde aynı kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı.
Dr. Uğur ÖZARSLAN
İde Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. kurucu ortağı ve ana hissedarı
1960 Ankara dogumlu olup, Gazi üniversitesi Idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, Istanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Finansı dalında yüksek lisans yapmıştır. Marmara üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitünde doktora programını “ Ölçek Ekonomilerinin Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması” adlı tezi ile tamamlamıştır.
Muhittin YURT
Mapfre Genel Yaşam Sigorta A.Ş. Genel Müdürü
1991 yılında Sigorta Murakabe Kurulu Aktüer Yardımcılığı sınavını kazanarak sigortacılık yaşamına adım attı. Kurulda çalıştığı ilk yıllarda Marmara Üniversitesi Bankacilik Ve Sigortacilik Enstitüsünde Sigortacılık Yüksek Lisansını tamamladı.
Dr. Celali YILMAZ,
Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Temsilcisi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans (1991), Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yüksek lisans (1996) ve aynı Enstitünün Bankacılık bölümünde doktora (2001) yaptı.
Erdinç Gökalp
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı
26.07.1967, Ankara. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü sigortacılık bölümünde lisansüstü eğitim programını tamamladı.
Avni Akkaya
Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı
1960 yılında doğan Avni Akkaya, Kayseri Eğitim Enstitüsü ve Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını yapmıştır
Egemen Kılınç
IDEA Eğitim & Danışmanlık Kurucusu
1997 Yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyken Ekonomi ve Finans alanında eğitimler vermeye başladı. 1998 yılında mezun olduktan sonra İktisat Teorisi alanında aynı üniversitede yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Enstitüsünden Sigortacılık Bölümü M.A. derecesi aldı.Doç Dr. Mustafa Kemal Yılmaz
İMKB Özel Kalem Müdürü
Doktora -Bankacılık, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1993-1998
H.Okan Utkueri
Eureko Sigorta Genel Müdürü
1968 yılında Bandırma'da doğan H.Okan Utkueri, lisans eğitimini 1990 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği'nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık dalında aldı.
Dr.Eren Gegin
İMKB Risk Yönetimi Başuzmanı

Eren Gegin,1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettişlik görevine başladı.Daha sonra Merkez Bankası İç Denetim birimine transfer oldu.Buradaki etkili çalışmalarından sonra tekrar İMKB ye dönen Eren Gegin halen Risk Yönetim Müdürlüğünde başuzman pozisyonunda görev yapmaktadır.Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yapan Eren Gegin doktora tezini de Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalında Merkez Bankalarında İç Denetim Uygulamaları Örnek Bir İç Denetim Modeli Önerisi üzerine yapmıştır.Doç.Dr.Yakup ERGİNCAN,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş Genel Müdürü
Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden lisans (1990), Marmara Üniversitesi İngilizce Muhasebe-Finansman dalından yüksek lisans (1995) ve University of Michigan Business School'dan MBA derecesi (1998) aldıktan sonra Doktorasını Marmara Üniversitesi Bankacılık Anabilim Dalında tamamladı (2001).

Fahrettin YAHŞİ
Albaraka Türk Genel Müdürü
1965’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1987’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2006 yılında da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümü’nden yüksek lisans diploması aldı.

Ethem SANCAK,
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı,
Ethem SANCAK, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) İşletme Bölümünden lisans, 2002 yılında SBF’den muhasebe ve finans alanlarında ve 2008’de George Washington Üniversitesi’nden sayısal finans dalında yüksek lisans dereceleri almış ve 2009’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Bankacılık alanında doktora çalışmalarına başlamıştır.

Murat TÜRKER,
BDDK Denetim Grup Başkanı, Başmurakıp
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1994 yılında mezun olan Murat Türker, 2009 yılında George Washington University’de Finans alanında yüksek lisans derecesi almış, 2010 Eylül ayında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Bankacılık alanında doktora çalışmalarına başlamıştır.

Dr. Nurzahit KESKİN
Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi
1962 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Lisans, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

ENSTİTÜ ÖĞRENCİLERİNDEN VE MEZUNLARINDAN ENSTİTÜ HAKKINDA GÖRÜSLER

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nün seçkin
akademik kadrosu ve teorik ve pratik yüksek kalitede programları ,
finansman alanında kisisel gelisimimin temel taslarından biri olmustur.
Kamu ve özel sektörde finansman alanında üst düzey görev
hedefleyenler için önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

Dr. Abdulkerim EMEK
Sermaye Piyasası Kurulu / ikinci Baskan


Mali piyasalarda 20 yılı askın sürede elde ettiğim tecrübe ve pratik
bilgilerin teori ile bütünlesmesi ve zenginlesmesi adına Bankacılık ve
Sigortacılık Enstitüsüne kaydoldum. Enstitüyü seçmemin nedeni
programların içeriğinin son derece iyi düzenleniyor olması ve eğitim
görevlilerinin gerek konunun uzmanı akademisyenlerden gerekse
uygulamadan gelen profesyonellerden olusmasıdır. Enstitüye seçilen
öğrencilerin mali piyasaların değisik alanlarında tecrübeli olan
kisilerden olusması da yüksek düzeyde bir bilgi paylasımı ve tartısma
ortamı olusmasına yol açıyor. Bütün bu yönleriyle enstitü,
öğrencilerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ve uluslar arası
saygınlığı olan akademisyenler olmalarını sağlamak için entelektüel ve
profesyonel açıdan tesvik edici bir ortam sunmaktadır.

Dr. Sezai BEKGÖZ
İMKB TAKASBANK A.S. / Genel Müdür Yardımcısı


Enstitümüz, akademik kadrosunun yanı sıra idari kadrosunun da çok
iyi olmasıyla, tam bir bilim merkezi olma özelliğine sahiptir.
Ekonominin kalbi olan finans sektörüyle çok iyi entegre olmus,
enstitümüz mezunlarına iyi bir gelecek vaat etmektedir.

Gürkan POLAT
Erzurum Vali Yardımcısı


Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, eğitim
kalitesi ile bankacılık sektöründe son yıllarda isim yapmış ve sağladığı
bilgi birikimi ile mezunlarına da basarılı kariyer imkanlarının yolunu
açmıstır. Programın basarısı; akademik dünyadaki yeni gelismelere,
bankacılık sektöründe, gerçek hayatta yasanan değisimleri hızla
uyarlaması ve akademik hayat ile uygulama arasındaki entegrasyonu
tam olarak sağlamasından kaynaklanmaktadır. Teknik altyapımı
kuvvetlendiren, iş hayatında bir adım önde olmamı ve kariyerimde
ilerlememi sağlayan bu programın önümüzdeki yıllarda da mezunlarına
iş hayatında basarılı fırsatlar yaratacağına inanıyorum.

Dr. Alp KELER
Fortis Portföy Yönetimi / Genel Müdürü


Marmara Üniversitesi’nin – hele benim gibi 30’undan sonra –
öğrencisi olmak öyle yasanılması gerek bir duygu ki bütün okul
hayatım boyunca girdiğim ortamlardan, her açıdan çok daha farklı
kendini gelistiren, hedeflerini büyüten adına yakısır ciddiyet ve disiplin
içerisindeki Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nün bir öğrenci
olmaktan gerçekten büyük bir onur duydum ve zevk aldım. Öğrenci ve
hocalarının güler yüzlülüğü ve hosgörülülüğü ile siz de bu içten ortama
uymak zorunda kalıyorsunuz. Yaklasık 2 yıldır iç içe olduğum bu
samimi ortam, hocalarımız ile paylastığımız fikir alış verisleri ve güzel
anılarla bizler ne kadar yurdun dört bir yanına dağılmış olsak da-bu
sevgi ve saygımızı koparmadan devam ettirmeyi ümit ederim.

Serdar SATOĞLU
Vakıf Yatırım, Menkul Değerler A.S. / Genel Müdür


Master ve doktora seviyesinde yetistirdiği uzmanlar ile uzun yıllardır
Türk finans sektörüne önemli katkılar sağlayan T.C. Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nün bir öğrencisi
olmayı büyük bir sans ve ayrıcalık olarak görüyorum. Enstitü
günlerimin halen sürdürmekte olduğum bankacılık kariyerime büyük
katkı sağlayacağından hiç süphem yok... Bütün enstitü çalısanlarına ve
akademisyenlerine emeklerinden dolayı tesekkür ederim.

Murat GÖRGÜN
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.S. Risk Yön.Müd./Müdür (V.)


Yüksek lisansımı tamamladığım ve doktora çalısmalarımı devam
ettirmekte olduğum Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık
Enstitüsü özellikle özel sektörde çalısmakta olan profesyonellere pratik
tecrübelerini teorik altyapı ve akademik formasyonla gelistirme
noktasında çok önemli katkılar sağlamakta olduğunu belirtmek isterim.
Her gün değisen bir dünyada ilk kez üretilen veya daha önce
ulasılamamış bilimsel bilgilerden yararlanmak hem bilim adamlarını
hemde isletmeleri dönüstürdüğü bir ortamda kendi adıma, bu anlamda,
yüksek kazanımlar elde ettiğimi belirtmek isterim.

Fahrettin YAHSİ
AlbarakaTürk Katılım Bankası A.S. / Genel Müdür Basyardımcısı


Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde arastırma-öğrenme
paylasmanın heyecanını ve keyfini doyasıya yasadım. Öncelikle
değisik formasyonlardan gelen yetkin arkadaslarımla geçirdiğim ders
ve yeterlik sürecinin çok olumlu izler bıraktığını belirtmem gerekir.
Konularının uzmanı olan, akademik ve pratik olguları bir potada ustaca
kaynastıran hocalarımı da anmadan geçemeyeceğim. Ardından gelen
zorlu tez süreci, sabırlı ve paylasımcı yetkin tez danısmanları ile
mükemmel bir öğrenme sürecine dönüstü. Dönüp baktığımda çok iyi
bir karar verdiğimi düsünüyorum.

Sezai TANRIVERDİ (Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müsavir)
Yazıcılar Holding A.S. / Genel Müdürü


Marmaralı olmak gerçekten bir ayrıcalık, hele Bankacılık ve
Sigortacılık Enstitüsünde bulunmak bambaska bir ayrıcalık. Bir
hukukçu olarak farklı bir disiplinin kavramlarını ve kavrayıslarını bu
denli zevkle çalısarak, bu dünyaya girmemi Enstitü sağladı. Bu,
Enstitü’nün perspektifi genis, analizleri derin, mükemmel eğitim
kadrosu ile son derece profesyonel ve yakın idari kadrosu sayesinde
gerçeklesti. Mesleki formasyonu ile gurur duyan bir hukukçu olarak
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nün bana sağladığı akademik ve
profesyonel becerilerin farkındayım. Bu kazanımlar için Enstitüme en
içten duygularımla tesekkür ederim.

Aslı Aydınöz
Avukat – Temiz Enerji Danısmanı


Sektörde edindiğimiz tecrübeleri, her biri alanlarında isim sahibi olan
akademisyenlerle birlikte inceleyip, teori ve pratiği harmanlama sansı
programın en önemli avantajlarından biri.

Evrim ÇELİKBAĞ
Vakıfbank / Suadiye Subesi Müdürü


Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde 20042009
arası eğitim aldım. Enstitümüz, lisansüstü eğitim kalitesi
bakımından beklentilerimi yeterince karsıladı. Bir taraftan ekonomi ve
finans biliminin saygın akademisyenleri, diğer taraftan finans
sektörünün duayenleri önüme yepyeni ufuklar açtılar. Çağın
gereklerine uygun yerel ve uluslararası bilgiyi üreterek öğrencilerine
sunan bu güzide kurumu, akademisyenliğe adım atacak genç
arkadaslarıma ve finans sektörünün profesyonellerine siddetle
öneririm.

Dr. Ceyhun KIR
Türk-KrediRating / Genel Müdür Yardımcısı


Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
kurulusundan beri Türk finans sektörünün daima takibinde olan ve
sektör için kalifiye eleman yetistiren yegane kurum olmustur. Sadece
sektörün gerektirdiği çekirdek konulara odaklanılmamış aynı zamanda
Avrupa birliği yolunda gelisen Türkiye’nin kendi gelisim programı
içinde gereksinim duyulacak konularla müfredat güçlendirilmistir.
Halen finans sektöründe görev almakta olan biri olarak; programımızın
bana katkılarından dolayı tüm hocalarımıza ve okulumuz kadrosuna
tesekkürlerimi sunarım.

Alkım BİKET
Dş Yatırım Menkul Değerler A.S. Yat. Danıs. / Müdür Yardımcısı3 yorum:

 1. bahar yarıyılında tezli alım olmuyor mu?

  YanıtlaSil
 2. 2013 YILI Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık yüksek lisans yazılı ve mülakat soruları:

  YAZILI SORULARI:

  1- Sendikasyon kredisi nedir?
  2- Keynes Lidite tercihi teorisini grafik ile açıklayınız. Keynes para talebi faktörleri nelerdir?
  3- TCMB tarafından uygulanan para politikası araçları nelerdir? Faiz koridoru, gösterge faiz ve politika faiz oranını açıklayınız.

  YanıtlaSil
 3. 2017-doktora: 1. Para tabanı ve para arzı ilişkisi? 2. Finansal istikrar ve Türkiye örneği. 3. ?

  YanıtlaSil