21 Aralık 2010 Salı

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu

Yeni mezunlara Ziraat Bankası'nda uzman yardımcısı pozisyonunda işe başlama fırsatı sağlayan 'Bankacılık Okulu'nu tüm okul arkadaşlarıma tavsiye ederim. Yılda 1 kez açılan programla ilgili detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

BANKACILIK OKULU

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ülkemize sadece Bankacılık alanında hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda sayısız bankacının yetiştiği bir Okul olmuştur. Ziraat Bankasının 09.10.1989 tarihinde öğretime açtığı Bankacılık Okulu ile gençlere böyle bir olanağı sunarak bu özelliğini kurumsallaştırmıştır.

Ülkemizde alanında tek olan Bankacılık Okulu'ndan bu güne kadar toplam 1545 bankacı mezun olmuştur.

Bankan gerek ulusal gerekse uluslararası platformda;çağdaş, etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunabilmesi için gerek duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla kurulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu,modern eğitim tesislerindeki sosyal üniteleri, nitelikli öğretim kadrosu ve konferans, panel, gezi, tiyatro, sinema vb. etkinliklerle desteklenen eğitimi ile her bakımdan ileri düzeyde, gerçek bir bankacılık okuludur.

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ
Bankacılık Okulu'nda eğitim; 6-7 ay akademik ve uygulama (staj) eğitim programı uygulanmaktadır. Çağdaş eğitimin bir gereği olarak program derslerin yanı sıra güncel konularda düzenlenen panel ve konferanslarla desteklenmektedir.

Ayrıca eğitimde süreklilik ilkesi doğrultusunda, öğrenciler Okul'dan mezun olduktan sonra da ihtiyaç duyulan konularda gerek Banka içi gerekse Banka dışında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli eğitim programlarına gönderilebilmektedir.

TESİSLER
DERSLİKLER

Bankacılık Okulunda eğitimler,T.C.Ziraat Bankası Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara'da bulunan,modern eğitim Merkezinde yürütülmektedir.

Eğitimler 20-30 kişilik dersliklerde verilmektedir.Eğitimlerde;Bilgisayar, projeksiyon, tepegöz gibi modern teknolojiden yararlanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar eğitimleri için düzenlenmiş özel sınıflar kullanılmaktadır.

272 kişi kapasiteli, her türlü teknik donanımın mevcut olduğu, ses ve görüntü teknolojisinin en üst düzeyde kullanıldığı konferans salonu mevcuttur.

KÜTÜPHANE
Kütüphanemiz yaklaşık 13.000 adetlik zengin koleksiyonu ile Bankamıza hizmet vermektedir. Gelişmiş bir kütüphane otomasyon programı ile Bankamız personeline kaynak tarama hizmetini de vermektedir. Kütüphanemizde,Güncel gazete ile dergilerin yer aldığı ve internet erişiminin sağlandığı okuma salonu bulunmaktadır.

MİSAFİRHANE
Eğitim tesislerimizde katılımcılara 148 oda ve 288 yatak kapasiteli misafirhanemizde konaklama imkanı sağlanmaktadır.

YEMEKHANE
Tesislerimizde Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği imkanı sunulmaktadır.

SPOR TESİSLERİ
Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, çeşitli kondisyon aletlerinin bulunduğuspor salonumuz mevcuttur.


BANKACILIK OKULU -EĞİTİM PROGRAMLARI
Bankacılık Okulu eğitim programı uzmanlaşmaya yönelik olarak hazırlanmış olup,Eğitim programı teorik eğitim ve staj olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır.

TEORİK EĞİTİM
Teorik eğitim programı; ekonomi, bankacılık-finans, kişisel gelişim konularını içeren geniş bir yelpazede çok farklı derslerden oluşmaktadır.

DERSLER
KONU BAŞLIKLARI


Bankacılık Temel Bilgileri
Türk Bankacılık Sistemi
Temel Dış Ticaret Bilgileri
Temel Kredi Bilgileri
Temel Pazarlama Bilgileri
Temel Muhasebe
Banka Muhasebesi
Bankacılar İçin Ekonomi
Merkez Bankası Bilanço Analizi Ve Piyasalara Yansıması
Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Para Döviz ve Sermaye Piyasaları
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Finansal Matematik
İstatistik
Etkili İletişim Ve Beden Dili
Etkili Konuşma Ve Sunuş Teknikleri
Uluslararası Finanslar Kurumlar
Türkiye-AB İlişkileri
Bankacılık Hukuku
Vergi Hukuku
İcra-İflas Hukuku
İş Hukuku
Bankalarda Kontrol Ve Denetim Sistemleri
Sigortacılık
Aktif-Pasif Ve Risk Yönetimi
Banka Ve Şube Bilanço Analizi
Kaynak Maliyetini Hesaplama
Finansal Analiz
Finansal Analiz İstihbarat Vaka Çalışması
Banka Ve Şube Yönetim Simülasyonu
Bankamız Yazışma Teknikleri
Bankamız Ürünleri
Bireysel pazarlama ürünleri ve kredi süreci
Tarımsal pazarlama ürünleri ve kredi süreci
Ticari ve kurumsal bankacılık ürünleri ve kredi süreci
Bankamız Kredi Uygulamaları (Vaka Çalışması)
Diğer Teşkilatlanmış Piyasa Ve Borsalar
Hisse senedi Piyasaları
İlgili Vergi Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Menkul Kıymetler Ve Diğer Sermaye Piy. Araçları
Tahvil Ve Bono Piyasaları
Takas Ve Operasyon İşlemleri
Tem.Fin. Mat. Değ. Yön.

STAJ
Programda yer alan teorik eğitimleri uygulama imkanı bulmaları ve Bankanın yapısını daha yakından kavrayabilmelerini teminen öğrencilerimiz eğitim döneminde staj yapmaktadırlar. Staj programı Bankamızın işlem hacmi ve çeşitliliği fazla olan büyük şubelerinde uygulanmaktadır.

EĞİTİCİ KADROSU
Bankacılık Okulu programında yer alan dersler yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin öğretim üyeleri ve konusunda uzman eğiticiler ile Bankamızın, kurum ve kuruluşların konusunda uzmanlaşmış yetkilileri tarafından yürütülmektedir.

BANKACILIK OKULU -BAŞVURU KOŞULLARI

BAŞVURU İÇİN ARANILAN NİTELİKLER


a)T.C.Ziraat Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen işe alınmada aranılan Şartları taşımak,

b) Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim veren Fakülte ve Yüksekokullarının;

İktisat ,İşletme, Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Bankacılık, Sigortacılık, Aktüerya, Sermaye Piyasası, Matematik, İstatistik, Ekonometri, Finans, İş İdaresi, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası Ticaret, Ticari Bilimler, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği

bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların birinden mezun olmak,

Bu okullar dışında herhangi bir 4 yıllık Fakülte ve Yüksekokuldan mezun olanların yukarıda belirtilen bölümlerden birinde yüksek lisans veya Doktora yapmış olmak,

c)Lisans eğitimini tamamlamış adaylar için 26 yaşını geçmemiş olmak (Yüksek Lisans veya askerliğini yapmış olanlarda 28, doktora yapanlarda 32 yaşını geçmemiş olmak, yaş hesaplamasında gün ve ay dikkate alınmayacaktır).

d) Sınavlara en çok ikinci defa katılıyor olmak; sınavlara ikinci defa katılacaklar için, daha önce giriş sınavlarının Mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

e) Daha önce Bankacılık Okulunda eğitim görmeye hak kazanıp da herhangi bir nedenle ayrılmamış olmak veya Okul Yönetimince başarısızlık, devamsızlık veya disiplin cezası dolayısıyla Okulla ilişiği kesilmemiş olmak, Başvurular belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Şartları taşıyan adaylar adreslerine duyuru yapılarak sınava davet edilir.
Açıktan alınacak adaylara ilave olarak Bankamız mensuplarından da Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde"Bankacılık Okulu"na sınavla öğrenci alınabilir.

SINAV SİSTEMİ

Bankacılık Okulu giriş sınavları;Genel kültür,Genel yetenek,Yabancı dil ve mülakattan oluşur.Sınav sistemi ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Banka Yönetim Kuruluna ait olup,sınav sistemine ilişkin yapılan son değişiklikler sınav ilanında son haliyle kamu oyuna duyurulmaktadır.

MÜRAACAT DÖNEMLERİ

Bankacılık Okulu her yıl Yönetim Kurulu kararı ile açacağı sınavı gazete ve internetten duyuru yapmak sureti ile ilan eder.

Bankacılık Okulu

Adres: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Eğitim Daire Başkanlığı
İstanbul Cad. No. 10
06070 Varlık-Yenimahalle/ANKARA
Tel: +90 312 / 584 35 09 / 584 35 20 / 584 35 21
Adres: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Eğitim Daire Başkanlığı
İstanbul Cad. No. 10
06070 Varlık-Yenimahalle/ANKARA
E-Posta: bankacilikokulu@ziraatbank.com.tr

1 yorum:

 1. Am xavi Gerad jude, Aiicco inssurance plc bir temsilcisi.
  Size bir kredi ihtiyaci varsa bugün e-posta yoluyla bugün bize ulasin, istediginiz kredi ile size yardimci olabilir:
  (xavigeradloanfirm@yahoo.com)
  Yilbasi kredileri% 3 faiz orani sadece avelable vardir. Ciddi basvuran, ancak daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz renging krediler
  sunuyoruz
  3000 sadece US $ Euro ve pound 50,000.000 için.
  Biz dahil kredi her türlü teklif
  Bireysel krediler:
  Isletme Kredileri:
  Ögrenci Kredileri:
  Insaati krediler:
  Ev kredileri:
  Is expandsion krediler:
  Borç konsolidasyonu kredi:
  Biz hizli ve dinamik test edilmis ve güvenilir bulunmaktadir.
  Daha fazla bilgi için (xavigeradloanfirm@yahoo.com): E-posta Iletisim.

  Sr Gerad jude görüyoruz.

  YanıtlaSil

Bu gadget'ta bir hata oluştu