21 Kasım 2010 Pazar

BORSA YATIRIM FONLARI

BORSA YATIRIM FONLARI

Borsa yatırım fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır.

BYF’ler bir endekse dayalı olarak çıkarılmakta ve baz aldığı endeks kapsamındaki menkul kıymetlere endeksteki ağırlıkları oranında yatırım yapmaktadır. Bu sayede örneğin İMKB-30 endeksine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, endeksteki hisse senetlerini ayrı ayrı almak yerine BYF’ye yatırım yaparak sözkonusu endekse yatırım yapma imkanı bulmakta ve endeksin getirisinden yararlanabilmektedir.

Borsa yatırım fonları, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, yatırımcılardan toplanan nakit ile, baz alınan endeksteki menkul kıymetlerin satın alınmasıyla oluşturulan portföylerdir. BYF’ler, baz aldıkları endeksteki hisse senetleri ya da diğer enstrümanların (altın, tahvil, döviz vb.) getirisini yansıtmakta ve riskini taşımaktadır.

BYF’lerin temel özelliği, fon katılma belgelerinin hisse senetleri gibi İMKB’de işlem görebilmesidir. Borsa yatırım fonu paylarının, aynen hisse senetleri gibi, aracı kurumlar vasıtasıyla İMKB Fon Pazarı’nda alınıp satılması mümkündür. 

 FON KODU FONUN ADI
DJIST.F DJ İSTANBUL 20 BYF
ISDJE.FDJ TÜRKİYE 15 A TİPİ BYF
DJIMT.FDJIM TÜRKİYE A TİPİ BYF
IST30.FFİNANSBANK İMKB 30 BYF
FBIST.FFTSE İST. BONO B TİPİ BYF
GLDTR.FİSTANBUL ALTIN BYF
ISIGT.FİŞ YAT. TAHVİL B TİPİ BYF
BNKTR.FFİNANSBANK DJ BANKA BYF
NFIST.FMALİ SEK DIŞI NFIST20 BYF
GAREN.F GARANTİ MSCI A TİPİ BYF
GT30.F FİNANSBANK GT-30 A TİPİ BYF
BYF'LERE YATIRIM


Endekse yatırım          Portföy çeşitliliği          Şeffaflık          Likidite          Maliyet avantajı  

Ülkemizde son yıllarda sayıları hızla artan borsa yatırım fonları, hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme imkanı ile yatırım fonlarının riski dağıtma, yatırım yaptığı piyasaların getirilerinden yatırımcıları yararlandırma özelliklerini bünyesinde biraraya getirmektedir.

BYF’ler, yatırımcılara yalnızca bir tek ürün satın alarak endekse yatırım yapma imkanı vermektedir.

BYF aracılığıyla bir ürünle birden fazla menkul kıymete yatırım yapılması, portföyde çeşitlendirmeyi ve riskin azaltılmasını sağlamaktadır.

Her işlem gününün sonunda açıklanan gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu, yatırımcılara yatırımlarının tüm içeriğini şeffaf bir biçimde günlük bazda takip etme imkanı sunmaktadır. Bu sayede yatırımcı, elinde bulundurduğu BYF’nin içeriğinde hangi menkul kıymetlere ne tutarda bulunduğunu takip edebilmektedir.

BYF’ler İMKB seans süresi boyunca hisse senetleri gibi kolaylıkla alınıp satılabilmektedir.

BYF’lerde yönetim ücreti diğer yatırım fonlarından daha düşüktür.

BYF'LERDE FİYAT ve DEĞERLEME


Her borsa yatırım fonu için net aktif değer ve işlem fiyatı olmak üzere iki ayrı değer sözkonusudur.

Net aktif değer ve gösterge niteliğindeki net aktif değer
Net aktif değer, BYF’ye dahil olan menkul kıymetlerin değerini ifade eder. Günde bir kez seans sonunda ilan edilmektedir. Net aktif değerin mevcut katılma belgesi sayısına bölünmesi ile pay başına net aktif değer bulunur.
Gösterge niteliğindeki net aktif değer, BYF’ye dahil olan menkul kıymetlerin seans içinde, o anki piyasa koşullarında oluşan değerini ifade eder. Her 15 saniyede bir ilan edilmektedir. Fon kurucusu, gösterge niteliğindeki net aktif değeri kendi internet sayfasında ve en az iki veri yayın kuruluşunun ekranlarında seans saatleri dahilinde güncelleyerek yayınlamakla yükümlüdür.
İşlem fiyatı
BYF katılma belgelerinin İMKB Fon Pazarı’ndaki alış ve satış fiyatlarını ifade eder.

BYF'LER ve YATIRIM FONLARI


Yatırım fonları İMKB piyasalarında işlem görmezken, BYF’ler İMKB Fon Pazarı’nda alım-satıma konu olmaktadır.

Yatırım fonlarının net aktif değeri günde bir kez açıklanırken, borsa yatırım fonlarının gösterge niteliğindeki net aktif değeri gün içinde 15 saniyede bir kamuya açıklanmaktadır.

Borsa yatırım fonlarında portföy dağılımı günlük olarak ilan edilmektedir.

Borsa yatırım fonlarının yönetim ücretleri yatırım fonlarından daha düşüktür.

FON PAZARIBorsa’da işlem görmesi uygun görülen BYF katılma belgelerinin alım satımı Hisse Senetleri Piyasası bünyesindeki Fon Pazarı’nda (F) özellik kodu ile yapılır. Alım satım işlemleri  BYF’nin temel aldığı endeksi oluşturan kıymetlerin ait olduğu pazarın işlem saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

Baz fiyat, hisse senetlerinde olduğu gibi bir önceki seans işlemlerinin ağırlıklı ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur. İlk işlem seansında ve Borsa’da fiyat oluşmayan seansı takip eden seansta kurucu ve/veya yetkilendirilmiş katılımcı tarafından ilgili seans öncesinde ilan edilen fon birim pay değeri üzerinden baz fiyat ilan edilir.

Lot büyüklüğü 1 adet katılım payı olarak belirlenmiştir. Bir seferde sisteme girilebilecek maksimum emir miktarı Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Borsa’da işlem görecek BYF’nin birim pay değeri, en az 1 TL olacak şekilde belirlenir.

BYF Pazarı’nda Ulusal Pazar için uygulanan fiyat marjı uygulanır.

Özel emir işlemleri Hisse Senetleri Piyasası’ndaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

BYF Pazarı’nda hisse senetlerinden farklı fiyat adımları uygulanır.

Fon işlemlerinin takası işlem gününü izleyen ikinci işgünü (T+2) gerçekleştirilir. Fon Payı Oluşturma ve Geri Alma İşlemleri Takasbank aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu işlemlerin esasları Takasbank tarafından düzenlenerek üyelere duyurulur.

Diğer bütün işlem ve temerrüt kuralları Hisse Senetleri Piyasası işlem kurallarıyla aynıdır.

Borsa Yatırım Fonlan diğer yatırım fonlannda olduğu gibi tüm varlıklannı Takasbank’ta saklar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu gadget'ta bir hata oluştu