22 Kasım 2010 Pazartesi

YENİ ALES SİSTEMİ – 2010

Üniversitelerin son sınıfında okuyan veya mezun olanlardan ALES sınavına gireceklerin dikkat etmesi gereken yeni bir detay var. Aralık 2010 Ales ile birlikte geçerli olacak yeni puanlama sistemi aşağıda okuyabilirsiniz.

ALES SİSTEMİ, SORU SAYISI VE PUAN HESAPLAMA DEĞİŞTİ..

2010 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi 19 Aralık 2010’da saat 09.30’da uygulanacaktır. ÖSYM bu sınavda bazı önemli değişiklikler uygulayacak.

Adaylar için çok önemli olan bu değişiklikler, bir çok adayın dikkatinden kaçmaktadır. Önemine binaen bu değişiklikleri hatırlatmakta fayda görüyoruz.

100 SÖZEL 100 SAYISAL SORU

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 50'şer sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 50'şer sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaklardır.

Hatırlanacağı üzere 2010 bahar döneminde yapılan ALES sınavında sözel bölümünde 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Test) ve sayısal bölümde 40’ar soruluk iki test yer almaktaydı. Bütün adaylar her üç testi de cevaplamak durumundaydı. Yeni sınavda ise 50’şer soruluk 2 sayısal ve 2 sözel olmak üzere 4 test bulunmakta ve her aday bu 4 testten sadece 3’ünü cevaplandıracaktır.

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her dört testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

PUANLAMA

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

                      Sayısal-1                SP Sayısal-2                SP Sözel-1             SP Sözel-2 SP

Sayısal AP      0,35                            0,35                           0,3                             -
Sözel AP         0,2                                -                               0,4                           0,4
Eşit AP            0,4                            0,2                                0,4                               -

Dikkat edileceği gibi, sayısal ağırlıklı puan için Sözel-2 testi puan getirmiyor. Aynı şekilde Sözel ağırlıklı puan için sayısal-2 testi, Eşit Ağırlıklı puan için ise sözel-2 testi puan getirmiyor.

1 yorum:

Bu gadget'ta bir hata oluştu